top of page

Havass ilmi

Havass İlmi, Cenab-ı Hakk’ın yarattığı alemlerin maddi ve manevi boyuttaki özelliklerinden yararlanılarak, yaratılanlara çözümler sağlayan bilim dallarının genel ismidir. Havass İlmi genel bir ifade olup altında birçok alt bilim dalını barındırır. Kendi başına bir bilim dalı da değildir zaten, bu nedenle; günümüzde havass ilminin uzmanlığı konusunda kesin hüküm vermek oldukça zordur.

Havass İlmi, maddi bilim dallarından,

1- İnsan ve Anatomisi
2- Matematik bilgisi
3- Fizik ve Astronomi (Burç İlmi)
4- Kimya ve Doğa bilimi

Manevi bilim dallarından ise,

1- Ebced İlmi
2- Cifr İlmi
3- Esma-ül Hüsna İlmini

kapsar ve bu bilgileri Kur-an’ı Kerim’in (bize göre “SIR” olarak adlandıracağımız) ilmiyle sentezleyerek maddi ve manevi çözümler üretir. Havâss, ruhaniler vasıtasıyla yapılan bir ilimdir, bu ilim sadece cinlere hükmetme anlamına da gelmez. Kur-an ‘ın Zahiri yüzü “Görünen” yüzüdür, batıni ise “Gizli” olan yüzüdür. İşte Havass İlmi de bu gizli olan bölümdedir.

bottom of page